רוטרי

מועדון רוטרי

פעילות מועדון

הענקת מלגות לרכזות מיזם הקשישים בפקולטה לרפואה

בפגישת המועדון בתאריך 14/06/2020 העניק המועדון מלגות לשתי רכזות מיזם הקשישים (המשך של מיזם תן כבוד) בפקולטה לרפואה של הטכניון. לחלוקת המלגות קדמה הרצאה של פרופ' רות מרגלית על מגוון הפעילויות למען הקהילה שהונהגו השנה בפקולטה לרפואה כחינוך הסטודנטים לרפואה לחמלה ולראייה חברתית.

תודה מיוחדת לנ"ל אילנה מלר ששוקדת על נושאי הבריאות במועדון ובאזור שיזמה וקיימה את הקשר עם הפקולטה לרפואה.

סגירת תפריט