רוטרי

מועדון רוטרי

הנהלת המועדון

הנהלת המועדון 2023-2024

זאב ינובסקי (לונגו)

נשיא המועדון

נ"ל ירון צחר

מזכיר המועדון

נ"ל יוסי צרפתי

גזבר

ברוך ברגמן

שר הטקס

ראשי אפיקים 2023-2024

עזי דגן

אפיק המועדון

מיכל דביר

אפיק הקהילה

אפיק בינלאומי

אייל שירן

אפיק נוער

יובל פרומקין

אפיק המקצוע

ראשי קרנות 2023-2024

עזי דגן

קרן הקהילה

נ"ל בני דנינו

קרן מלגות ע"ש ישראל לזר

נ"ל רון לנדנברג

קרן מלגות ע"ש אסתי

בני דנינו

קרן מלגות אוניברסיטת חיפה

נ"ל עמוס ון ראלטה

קרן לשיקום האסיר

ראשי וועדות 2023-2024

נ"ל יצחק שכטרמן

ועדת ביקורת

נ"ל חיים רשף

וועדת גיוס ושימור חברים

נ"ל רון לנדנברג

וועד הקרנות

סגירת תפריט