רוטרי

מועדון רוטרי

הנהלת המועדון

הנהלת המועדון 2021-2022

מיכה מזרח

נשיא המועדון

נ"ל רון לנדנברג

מזכיר המועדון

איתי פורוטנוי

גזבר

ברוך ברגמן

שר הטקס

ראשי אפיקים 2021-2022

טוביה בירן

אפיק המועדון

מיכל דביר

אפיק הקהילה

זאב ינובסקי(לונגו)

אפיק בינלאומי

נ"ל יהודית נפתלי

אפיק נוער

ליאורה צוקר לוטבק

אפיק המקצוע

ראשי קרנות 2021-2022

מיכל דביר

קרן הקהילה

נ"ל חיים רשף

קרן מלגות ע"ש ישראל לזר

נ"ל רון לנדנברג

קרן מלגות ע"ש אסתי

אליק גרץ

קרן מלגות אוניברסיטת חיפה

נ"לעמוס ון ראלטה

קרן לשיקום האסיר

ראשי וועדות 2021-2022

נ"ל בני דנינו

ועדת ביקורת

עמית אפרתי

וועדת גיוס ושימור חברים

נ"ל רון לנדנברג

וועד הקרנות

סגירת תפריט