רוטרי

מועדון רוטרי

הנהלת המועדון

הנהלת המועדון 2022-2023

טוביה בירן

נשיא המועדון

נ"ל יהודית נפתלי

מזכירת המועדון

איתי פורוטנוי

גזבר

ברוך ברגמן

שר הטקס

ראשי אפיקים 2022-2023

מיכל דביר

אפיק המועדון

זאב ינובסקי(לונגו)

אפיק הקהילה

נ"ל חיים רשף

אפיק בינלאומי

יאירה כהן טמפסקו

אפיק נוער

עו"ד אליק גרץ

אפיק המקצוע

ראשי קרנות 2022-2023

זאב ינובסקי(לונגו)

קרן הקהילה

נ"ל בני דנינו

קרן מלגות ע"ש ישראל לזר

נ"ל רון לנדנברג

קרן מלגות ע"ש אסתי

אליק גרץ

קרן מלגות אוניברסיטת חיפה

נ"ל עמוס ון ראלטה

קרן לשיקום האסיר

ראשי וועדות 2022-2023

נ"ל יוסי צרפתי

ועדת ביקורת

נ"ל רון לנדנברג

וועדת גיוס ושימור חברים

נ"ל רון לנדנברג

וועד הקרנות

סגירת תפריט